İŞVERENLER İÇİN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNU İNŞAAT MÜHENDİSLERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ

Sayın İlgili,
Dünyada ve ülkemizdeki gelişmelere paralel olarak eğitimde kaliteyi sürekli iyileştirme kapsamında eğitim programımız sürekli olarak değerlendirilmekte; bu değerlendirmeler ışığında gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır. Bu çalışmalarımızda, işveren, mezun ve öğrenci görüşlerinin önemli girdiler olduğu kanısındayız. Bu amaçla, YTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün program hedefleri temel alınarak anket formları hazırlanmıştır. İşverenlere yönelik olarak hazırlanan bu formu doldurmanız, mezunlarımızı ve eğitim sistemimizi değerlendirmede bizlere yol gösterecek ve önemli katkılar sağlayacaktır.
Bu formu doldurarak göstereceğiniz ilgi için teşekkür eder, işlerinizde başarılar dileriz.
Saygılarımızla,
YTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanlığı

Anketteki ilk 10 soru Firma/Kurum Bilgileri ile ilgilidir.
11-33 aralığındaki sorular YTÜ MEZUNU İNŞAAT MÜHENDİSLERİNİN PROGRAM HEDEFLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ için oluşturulmuştur.